KANCELARIA NOTARIALNA

w Kętrzynie

Natalia Trykacz

KANCELARIA NOTARIALNA

W KĘTRZYNIE

Natalia Trykacz

O KANCELARII

W ramach prowadzonej działalności Notariusz wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w poszanowaniu zasad etyki zawodowej notariuszy oraz tajemnicy zawodowej.

Jako osoba zaufania publicznego Notariusz Natalia Trykacz czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Do każdej dokonywanej czynności notarialnej Notariusz Trykacz podchodzi indywidualnie, gwarantuje profesjonalną i rzetelną obsługę prawną, zaangażowanie oraz bezpieczeństwo dokonywanych czynności notarialnych.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

1. sporządzanie aktów notarialnych (m. in. umów sprzedaży, umów przedwstępnych, umów warunkowych, umów ustanowienia odrębnej własności, umów darowizny, umów zamiany, umów o dożywocie, pełnomocnictw, testamentów, zapisów windykacyjnych, umów majątkowych małżeńskich, oświadczeń o ostanowieniu hipoteki oraz służebności, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, umów spółki),

2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

3. podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,

4. podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170),

5. sporządzanie poświadczeń,

6. spisywanie protokołów,

7. sporządzanie protestów weksli i czeków,

8. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

9. prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności,

10. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

11. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

12. składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

13. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

OPŁATY

Notariusz za dokonywane czynności notarialne pobiera wynagrodzenie obliczane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce 23%.

Ponadto notariusz jest płatnikiem należności publicznoprawnych, tj. opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, w związku czynnościami dokonywanymi w formie aktu notarialnego, od których pobrania musi uzależnić dokonanie czynności notarialnej i które to kwoty przekazuje odpowiednim instytucjom. 

W celu uzyskania pełnej informacji na temat kosztów dokonania konkretnej czynności notarialnej, proszę o kontakt z Kancelarią.

Opłaty mogą uiścić Państwo w Kancelarii gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bieżący Kancelarii (przed dokonaniem czynności notarialnej).

KONTAKT

GODZINY URZĘDOWANIA

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30. Po uprzednim umówieniu się, istnieje możliwość dokonywania czynności notarialnych poza godzinami pracy kancelarii, w dogodnym dla Państwa terminie.

KONTAKT

  • Notariusz Natalia Trykacz
  • Tel. 451 537 230
  • Email: notariusz.trykacz@gmail.com

ADRES

  • ul. Romualda Mielczarskiego 1A lok. 5,6
  • 11-400 Kętrzyn

DANE REJESTROWE

  • NIP 742-22-20-733
  • REGON 526392211
  • Rachunek bankowy: 17 1240 5774 1111 0011 3020 0070
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiedzi na mojego e-maila. Podane dane nie będą wykorzystywane w innych celach. W każdym momencie przysługuje prawo do zaprzestania ich przetwarzania. Więcej informacji w Polityce prywatności.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOJAZD

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum Kętrzyna przy ulicy Romualda Mielczarskiego 1A, na parterze budynku centrum handlowego „Caro”, w bezpośrednim sąsiedztwie księgarni.

Lokalizacja wychodzi naprzeciw klientom zmotoryzowanym i niepełnosprawnym. Przed budynkiem znajdują się bezpłatne, ogólnodostępne miejsca parkingowe, zaś do samej kancelarii prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.